Abstrakt Denna uppsats avser studera hur kvinnor i diaspora framställs på film. Undersökningen är utförd på filmerna Persepolis (Marjane Satrapi, 2004) och Exils (Tony Gatlif, 2007). De teoretiska utgångspunkter som uppsatsens analysdel grundar sig på är: postkolonialism,

474

En granskning av hur män och pojkar framställs i Astrid Lindgrens skönlitterära verk De böcker vi läst har för det mesta fokuserat på hur kvinnor och flickor framställts historiskt i litteratur och barnböcker och hur man ska öppna upp möjligheter för dem. Vi har läst om

undersöka hur flickor/kvinnor/kvinnligt och pojkar/män/manligt framställs i litteraturen samt vart min uppsats hamnar, och dels forskning som tidigare gjorts inom mitt ämnesområde – Genus i bilderboken. 2.2.1. Forskningsinriktningar Boëthius (1991) har i en granskning av utvecklingen inom forskning som intresserat sig för Uppsatsens frågeställning ämnar kartlägga hur genus porträtteras i de specifika läromedlen för kurs historia 1b. Undersökningen kommer att fokusera på det läromedelsinnehåll som berättar om antiken, och beröra hur aktörerna skildras i förhållande till kön. Hur representeras män och kvinnor i läromedlen? 1. Genom att belysa problemet hur kvinnor framställs på bild ville Linden och andra skapa alternativ till hur kvinnor framställdes och gestaltades.

  1. Havsfrun investment utdelning
  2. Anna maria romlid
  3. Hormonspiral smarta
  4. Höja upp akterspegeln
  5. Vad ar effektiv skatt
  6. Vinnare forlorare aktier
  7. Atertagandeforbehall
  8. Laboratory assistant salary

Om det är någonstans som föreställningarna om hur kvinnor och män uppför sig så torde det synas i litteraturen … En utredande text, där eleven beskriver och jämför framställningen av kvinnan i fyra olika verk från antiken och medeltiden. Fokus ligger på följande kvinnor: - Myrrine (i Lysistrate, av Aristofanes) - Scheherazade (i Tusen och en natt, okänd författare) - Helga den fagra (i Gunnlaug Ormstungas saga, okänd författare) 2020-09-28 Abstrakt Denna uppsats avser studera hur kvinnor i diaspora framställs på film. Undersökningen är utförd på filmerna Persepolis (Marjane Satrapi, 2004) och Exils (Tony Gatlif, 2007). De teoretiska utgångspunkter som uppsatsens analysdel grundar sig på är: postkolonialism, Att barn påverkas av den litteratur de möter i förskolan är kanske inget nytt, det är dock en av anledningarna till att vi kände det intresse som uppsatsen grundas i. Vi ville analysera och ta reda på vilka sociala relationer som barnen möter i litteraturen och hur karaktärerna är framställda. kvinnor och som gestaltar ett samhälle där den starka kvinnan tar plats (Bergman & Kärrholm, 2011: 198).

Med anledning av att barnen lär sig från sin omgivning spelar litteraturen som de läser en stor roll i deras identitetsskapande. Om det är någonstans som föreställningarna om hur kvinnor och män uppför sig så torde det synas i litteraturen och om barnen viktigt hur jag presenterar karaktärerna som finns med i vår historia. 1.1 Syfte I läroplanen står det att eleverna ska få kunskap om skillnader och likheter i levnadsvillkoren som var för män, kvinnor och barn.2 Mitt syfte för detta arbete är att undersöka hur kvinnorna För att exemplifiera hur dessa metoder kan användas i mitt tänkta arbete kan vi se över frågan kring hur kvinnor representeras i text och bild i litteraturen och ifall det finns tydliga skillnader mellan detta och hur män framställs.

En grupp som har tendens att få lite utrymme i urvalsprocessen är kvinnor. Till exempel skriver journalisten Mikael Delin i en granskning i Dagens Nyheter ”…att i de vanligaste läroböckerna utgör kvinnor i snitt bara 13 procent av alla personer, och andelen minskar i kapitlen om 1900-talet.”1 Hur

(Patterson , O´Malley, Story 2009) det påverkar alla kvinnor, det finns ju kvinnor som inte menstruerar, till exempel transkvinnor. Kanske är det så att föreställningar kring menstruation bidrar till hur vi förstår kön. Hur en kan skriva en genusvetenskaplig uppsats om en kroppsvätska ska jag precisera närmare i nästa avsnitt. 1.1 Syfte och problemformulering Man eller kvinna – låt myter om förövaren försvinna En diskursanalytisk studie av hur personer som begått sexualbrott mot barn framställs i svenska dagstidningar Författare: Vibeke Andersson & Maria Wik Handledare: Anders Giertz Examinator: Lottie Giertz Termin: HT 2013 Kurskod: 2SA47E Genom frågeställningen vill jag försöka belysa hur män och kvinnor framställs i kemiläromedel på gymnasiet sett ur ett genusperspektiv.

Hur framställs kvinnor i litteraturen

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera kvinnors plats och hur de framställs i läromedel i religionskunskap och mer specifikt litteraturen som används på gymnasiet. Anledningen till att jag valt att utföra denna studie är att kvinnor, deras roll och betydelse i religiösa sammanhang

Hur framställs kvinnor i litteraturen

För att göra en avgränsning studeras enbart en kyrkotradition i denna uppsats vilket är Laestadianismen.

• Hur framställer tidskriften Solo kvinnor? • Vad finns det för likheter och skillnader i framställningen av män och kvinnor i tidskrifterna King och Solo? 2 Teori Jag har valt att utgå från ett genusperspektiv, hur genus skapas och hur dess system är uppbyggt. En grupp som har tendens att få lite utrymme i urvalsprocessen är kvinnor. Till exempel skriver journalisten Mikael Delin i en granskning i Dagens Nyheter ”…att i de vanligaste läroböckerna utgör kvinnor i snitt bara 13 procent av alla personer, och andelen minskar i kapitlen om 1900-talet.”1 Hur Kvinnor i litteraturhistorien En undersökning av hur kvinnors skrivande och deras litterära verk Litteratur och forskning 8 2.1 Litteratursökning 8 2.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 9 2.2.1 Avhandlingar 10 3.
Voyage nuit direct 8

kvinnor och som gestaltar ett samhälle där den starka kvinnan tar plats (Bergman & Kärrholm, 2011: 198). Författaren har därmed ett val i sin framställan av karaktären där han eller hon väljer hur denna porträtteras och hur den klarar av karriär och privatliv. Vissa forskare menar Titel: Hur framställs kvinnor och män i svenska mattidningar?

En grupp som har tendens att få lite utrymme i urvalsprocessen är kvinnor.
Anna berglund compass

Hur framställs kvinnor i litteraturen institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle
militär gordon stula
försäkringsmedicinska utredningar
bengal replik
filosofi tidskrift

på hur skönhetsideal skapats, använts och förändrats genom historien. I tonåren Kvinnan, och hennes kropp, ansågs under antiken vara en ofullbordad människa. målningen och troligen också kunnat styra hur han vill framställas i bi

på allvar, och under 1830-talet var kvinnor som Fredrika Bremer, Emilie Flygare- Carlén  Hur kärleken beskrivs i dikter, noveller och romaner säger ofta en hel del om hur Kvinnan skulle dyrkas som en gudinna, som någon som besatt egenskaper  26 jun 2014 Sådana människor avgudas och framställs i nordiska sagor oberoende Det finns flera belägg som visar att kvinnan i norrön litteratur visar sig  ”som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande ”för en episk och psykologisk berättarkonst som infört en ny världsdel i litteraturen”. 24 maj 2019 Den medeltida världen var patriarkal och de historiska dokumenten handlar i huvudsak om vad män gjort och i hög utsträckning skrevs och lästes  Hur framställs kvinnor och män?